Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-29, KIO 3606/21

Sygn. akt: KIO 3606/21 WYROK z dnia 29 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... s.c. z siedzibą w Ł. i K... sp. z o.o. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Gliwice przy udziale A. wykonawcy D... sp. z o.o. z siedzibą w W. z zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 3606/21 po stronie Odwołującego, B. wykonawcy R... sp. z o.o. z siedzibą w G. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 3606/21 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... s.c. z siedzibą w Ł. i K... sp. z o.o. z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia B... s.c. z siedzibą w Ł. i K... sp. z o.o. z siedzibą w W. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 85

1   -   przypadkach, o których mowa w art. 85 ust, 1 Ustawy, doszło do

2   -   przypadki, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy to doradztwo

3   -   sytuacja, o której mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy. Tym samym

+57 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28