Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-02-18, XXIII Zs 138/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 138/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Monika Skalska || Protokolant: || sekr.sądowy Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Zarządu Dróg Miasta K. w K. przeciwnika skargi (...) spółki akcyjnej w K. ze skargi (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt KIO 2816/21 I. oddala skargę; II. zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz Zarządu Dróg Miasta K. w K. 12500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego; III. zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki akcyjnej w K. 12500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt XXIII Zs 138/21 UZASADNIENIE Zamawiający Zarząd Dróg Miasta K. z siedzibą w K. prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28