Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-24, XXIII Zs 117/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 117/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Magdalena Nałęcz (spr.) || Protokolant: || Sekr. sądowy Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: Skarbu Państwa - Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w K. odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum (...) Ltd, (...) przystępujących po stronie zamawiającego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: konsorcjum (...) S.A. w L., (...) w K., (...) S.A. we W. i (...) spółka z o.o. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 6 sierpnia 2021 r., sygn. akt KIO 1834/21 1. oddala skargę; 2. oddala wniosek przystępujących po stronie zamawiającego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: konsorcjum (...) S.A. (...) (...) w K., (...) S.A. i (...) spółka z o.o. o przyznanie kosztów postępowania skargowego; 3. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) Ltd, (...) na rzecz Skarbu Państwa Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w K. 12.500 zł (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28