Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-10, XXIII Zs 118/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 118/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Magdalena Nałęcz || Protokolant: || Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: Zamawiającego Skarbu Państwa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w K. Przystępujących po stronie zamawiającego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum spółek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., (...) spółki akcyjnej we W., (...), (...), (...) spółki akcyjnej w L. Przystępujących po stronie zamawiającego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...), (...) Ltd na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum spółek (...), (...) spółki akcyjnej ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 sierpnia 2021 r., sygn. akt KIO 1834/21 1. oddala skargę; 2. oddala wniosek przystępujących po stronie zamawiającego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) S.A. (...)" (...)", (...) S.A. i (...) spółka z o.o. o przyznanie kosztów postepowania skargowego; 3. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła referencje powinny zawierać

1   -   skarżący przedkładając w ofercie zamiast referencji oświadczenie własne, powinien szczegółowo wyjaśnić zamawiającemu jak i

2   -   skarżący, przedkładając w ofercie zamiast referencji oświadczenie własne, powinien szczegółowo wyjaśnić zamawiającemu i udokumentować

3   -   należycie. Skoro dowodami tymi były referencji lub dokumenty albo oświadczenie, to również oświadczenie wykonawcy powinno zawierać stwierdzenie o wykonaniu usług w

+64 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28