Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-25, XXIII Zs 119/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 119/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:SSO Renata Puchalska Protokolant: sekr. sądowy Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi odwołującego (...) S.A. w S. z udziałem przeciwnika skargi zamawiającego Miasto K. oraz przy uczestnictwie przystępującego do zamawiającego Konsorcjum (...) S.A. w S. oraz (...) S.A. w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 5 sierpnia 2021 r., sygn. akt KIO 1979/21 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) S.A. w S. na rzecz Miasta K. kwotę 12.517 zł (dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. SSO Renata Puchalska Sygn. akt XXIII Zs 119/21 UZASADNIENIE Zamawiający Miasto K., w imieniu którego działa Urząd Miasta K. — Wydział Inwestycji, prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie, którego przedmiotem była: "Budowa stadionu miejskiego w K." - etap I, numer sprawy: (...). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w D.U.U.E. z 23.12.2020 r., (...) Odwołujący: (...) S.A. z siedzibą w S. wniósł odwołanie od niezgodnych z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28