[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 1 października 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 września 2021 r. przez wykonawcę Gabos Software Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40- 065 Katowice w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje: unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz dokonanie badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Gabos Software Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 255 pkt 6

1   -   Części 1 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp. W uzasadnieniu Odwołujący

2   -   1, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 255 pkt 6) ustawy Pzp poprzez unieważnienie Postępowania

3   -   postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 6) ustawy Pzp. Uwzględniając dokumentację z

+20 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28