Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-09, KIO 922/22, KIO 924/22

Sygn. akt: KIO 922/22 KIO 924/22 WYROK z 9 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Joanna Gawdzik - Zawalska Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 4 maja 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 1 kwietnia 2022 r. przez wykonawców: 1. Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy (sygn. akt KIO 922/22), 2. Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 924/22), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawców: 1. Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania o sygn. akt: KIO 922/22, KIO 924/22 po stronie odwołującego 2. Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania o sygn. akt: KIO 922/22 po stronie odwołującego 3. Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania o sygn. akt: KIO 922/22, KIO 924/22 po stronie odwołującego 4. Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy zgłaszającego przystąpienie do postępowania o sygn. akt: KIO 924/22 po ...

Przykładowe fragmenty dla hasła określenie postanowień umowy pozwalających na osiągnięcie celu zamówienia publicznego, należy do obowiązków zamawiającego

1   -   sposób stanowiący nadużycie prawa, wskazać należy, co następuje. Wskazane postanowienia umowy stanowią jednostronne uprawnienie Zamawiającego do ingerencji w przebieg realizacji zamówienia przez wykonawcę. Ingerencja ta może nastąpić na każdym etapie realizacji zamówienia i to bez zaistnienia żadnego dodatkowego zdarzenia. Wykonawca na etapie kalkulacji oferty, nie ma

2   -   w szczególności biorąc pod uwagę postanowienie § 4 ust. 1 pkt 16) projektu umowy Zamawiający może jednakże jednostronnie wpływać na przebieg realizacji zamówienia. Skorzystanie przez Zamawiającego z tak określonych uprawień może wpłynąć na narzucenie wykonawcy sposobu wykonania zamówienia, nawet jeśli z punktu widzenia wykonawcy wykonywał on swoje obowiązki należycie i zgodnie ze sztuka budowlaną. W konsekwencji powyższego Zamawiający określając w § 4 ust. 1 pkt 16) projektu umowy uprawnienie do przerwania robót oprócz art. 636

3   -   i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz oszacowanie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na fakt, że dokumentacja postępowania udostępniona wykonawcom przez Zamawiającego nie pozwala na jednoznaczne określenie zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia, w szczególności ze względu na to, że obowiązki wykonawcy obejmują również czynności do wykonania po zakończeniu innych "etapów" budowy szkoły - nieobjętych zamówieniem (jak co najmniej wykonanie 2

+381 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28