Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-09-10, KIO 2482/21

Sygn. akt KIO 2482/21 WYROK z dnia 10 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 6 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 23 sierpnia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Predictive Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu pn. Dostawa aktualizacji do najnowszej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania SPSS (nr postępowania IS-WAZ.271.6.2021) prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Centrum Informatyki Statystycznej z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz dokonanie badania i oceny złożonych ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) - stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uiszczonego wpisu od odwołania. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ze wsparciem producenta oprogramowania

1   -   naruszony. Zamawiający tak określił wymogi oprogramowania, że obiektywnie mogły one być spełnione

2   -   konieczności kolejnego logowania. 5) Wersja oprogramowania możliwa do zarządzania poprzez serwer licencji. 6) Pełne wsparcie dla systemu Windows 10. 7

3   -   przynajmniej: HTML i PDF. 5. Wsparcie 1) Dostarczone oprogramowanie objęte będzie dwunastomiesięcznym wsparciem technicznym producenta oprogramowania. 2) Wsparcie musi być dostępne w języku polskim. 3) Wsparcie obejmować będzie dostarczenie nowej wersji oprogramowania w razie jej opublikowania przez producenta oprogramowania. W ramach pytania PS zawarł

+85 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28