[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 11 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 marca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawcę B. Dz. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą B&W Usługi Ogólnobudowlane B. Dz. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Sikorskiego 2C w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol- skie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A przy udziale wykonawcy J. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EFB Partner J. K. z siedzibą w Serocku, ul. Polna 63 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B. Dz. prowadzącą działalność go- spodarczą pod firmą B&W Usługi Ogólnobudowlane B. Dz. z siedzibą w Prusz- czu Gdańskim, ul. Sikorskiego 2C i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę B. Dz. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą R&W ...

Przykładowe fragmenty dla hasła udowodnienie kosztów sprzętu

1   -   przeciwieństwie do odwołującego dysponuje całym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tym samym nie musi ponosić kosztów jego najmu. Koszty wykazywane przez odwołującą na podstawie otrzymanej wyceny pracy sprzętu nie są takimi samymi kosztami, jakie ponosi przystępujący. Odnośnie punktów

2   -   zakresie. Przystępujący bę- dzie wykorzystywał sprzęt własny i w tym zakresie ponosił wyłącznie koszty pracy tego sprzętu, natomiast odwołujący będzie ten sprzęt wynajmował pokrywając poza kosztami pra- cy sprzętu także koszty ich najmu, tym samym różnice wynikające z wyceny pracy sprzętu pomiędzy tymi dwoma sposobami użycia sprzętu mogą występować. Nadto Izba dostrzegła

3   -   dowód w postaci kosztorysu, zatem koszt został udowodniony. Nadto Izba ustaliła, że nawet niedo- szacowanie w kosztach sprzętu zarzucane przez odwołującego w tych

+137 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28