Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-28, KIO 665/22 premium

Sygn. akt: KIO 665/22 WYROK z dnia 28 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Justyna Tomkowska Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2022 r. w Warszawie w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2022r. przez odwołującego: B... Sp. z o.o. Sp. k. W. Al. (...) w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Gmina Wałbrzych Plac Magistracki 1 58-300 Wałbrzych przy udziale przystępującego A. D. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "E..." ul. (...), P. po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty odwołującego, nakazując zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty złożonej przez odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Wałbrzych Plac Magistracki 158-300 Wałbrzych i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (sł.: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego B... Sp. z o.o. Sp. k. W. Al. (...) tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od zamawiającego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 109 ust. 1 pkt 7"

1   -   przesłanki, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. "Odwołujący jednocześnie wskazuje

2   -   prawnej rozstrzygnięcia Postępowania. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: "Z postępowania o

3   -   Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest dopuszczalne jedynie

+24 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28