[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 13 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2022 roku Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2022 r. przez wykonawcę Pracownie Konserwacji Zabytków "Arkona" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) poprzez dokonanie wadliwej oceny oferty wykonawcy Pracownie Konserwacji Zabytków "Arkona" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie i nakazuje zamawiającemu - Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonanie ponownej oceny ofert, w tym przyznanie wykonawcy Pracownie Konserwacji Zabytków "Arkona" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie maksymalnej ilości punktów w kryterium "Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia branża ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28