Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-01, KIO 228/22, KIO 233/22, KIO 236/22 premium

Sygn. akt: KIO 228/23 KIO 233/22 KIO 236/22 WYROK z dnia 1 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Katarzyna Odrzywolska Marzena Ordysińska Protokolant: Mikołaj Kraska. po rozpatrzeniu na rozprawie w dniach 14 i 24 lutego 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 27 stycznia 2022 r. przez wykonawcę T(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. (KIO 228/22), B. w dniu 27 stycznia 2022 r. przez wykonawcę B(1)... S.A., ul. (...), W. (KIO 233/22), C. w dniu 27 stycznia 2022 r. przez wykonawcę S(1)... Sp. z o.o., ul. (...), P. (KIO 236/22), w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przy udziale: A. wykonawcy P... S.A., ul. (...), W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 228/22, KIO 233/22 oraz KIO 236/22 po stronie odwołującego B. wykonawcy S(2)... Sp. z o.o., ul. (...), K. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 228/22, KIO 233/22 oraz KIO 236/22 po stronie odwołującego C. wykonawcy T(2)... S.A., ul. (...), P. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 228/22, KIO 233/22 oraz KIO 236/22 po stronie odwołującego D. wykonawcy T(3)... S.A., Al. (...), W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła umowa na okres dłuższy niż 4 lata

1   -   wykonania przedmiotu Opcji 1 w okresie nie dłuższym niż 4 lata, 8. określenia okoliczności skorzystania z

2   -   są roboty budowlane została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy skład orzekający podziela

3   -   terminu wykonania Opcji 1 w okresie przekraczającym 4 lata należy wskazać na postanowienia art. 434 ustawy PZP dopuszczające zawarcie umowy na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności lub jest to

+170 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28