Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-02-14, KIO 219/22, KIO 225/22

Sygn. akt: KIO 219/22, KIO 225/22 WYROK z dnia 14 lutego 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Agnieszka Trojanowska Anna Chudzik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2022 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2022 roku przez wykonawców: 1) A(1)... s.r.o. z siedzibą w P., Republika Czeska (Odwołujący 1); 2) S... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (Odwołujący 2) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołujących: 1. B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (KIO 225/22); 2. T(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (KIO 219/22); 3. P... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (KIO 219/22 i KIO 225/22); 4. T(2)... Spółka Akcyjna z siedzibą w P. (KIO 219/22 i KIO 225/22); 5. T(3)... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (KIO 219/22 i KIO 225/22) orzeka: A. 1. Umarza postępowanie odwoławcze w sprawie KIO 219/22; 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 20 000 zł 00 gr (...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 568 pkt 2 ustawy Pzp

1   -   1 podlegało umorzeniu na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie treścią art. 568 pkt 2 ustawy Pzp Izba umarza postępowanie odwoławcze w

2   -   w sentencji, na podstawie przepisu art. 568 pkt 2 ustawy Pzp, umarzając postępowanie odwoławcze. O kosztach

3   -   oddalenie w całości. Podniesiono, że art. 439 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp pozostawia do decyzji Zamawiającego, jaka

+107 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28