[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Lublinie – 2022

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Lublinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jerzy Parchomiuk Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Grymuza Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 3 marca 2022 r. sprawy ze skargi M. W.-D. na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prezydenta Miasta L. do załatwienia punktu 2. i punktu 3. wniosku M. W.-D. z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że bezczynność Prezydenta Miasta L. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala skargę w pozostałej części; IV. zasądza od Prezydenta Miasta L. na rzecz M. W.-D. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE We wniosku z dnia [...] września 2021 r., skierowanym do Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta L., M. W. (dalej także jako "wnioskodawczyni" lub "skarżąca"), powołując się na okoliczność zawarcia przez Gminę L. , w postępowaniu przetargowym na budowę Z. C. K. dla L. O. F., umowy ze Spółką B. nr [...] z dnia [...] r., na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 6 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28