Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-30, XXIII Zs 105/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 105/21 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Małgorzata Siemianowicz - Orlik Protokolant : Karolina Szymońska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa - Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec w B., Niemcy i odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi Skarbu Państwa - Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec w B., Niemcy od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2021 r., sygn. akt KIO 1819/21 postanawia: 1. zmienić zaskarżony wyrok wyłącznie w punkcie 2. i obciążyć (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kosztami postępowania odwoławczego w całości oraz w punkcie 2.2. i zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa - Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec w B., Niemcy 4.448,84 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) tytułem kosztów postępowania ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28