Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-03-09, XXIII Zs 126/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 126/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bernard Litwiniec po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. z udziałem zamawiającego (...) w W. oraz przeciwników skargi (...) spółki akcyjnej w T. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 września 2021 r. sygn. akt KIO 2586/21 I. zmienia zaskarżony wyrok i stwierdza, że umowa z dnia 12 listopada 2021 r. pomiędzy Samodzielnym (...) w W. a Konsorcjum Wykonawców: (...) spółką akcyjną w T. i (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w zakresie świadczenia usług pralniczych dla Szpitala (...), została zawarta z naruszeniem ustawy, obciąża odwołujących (...) spółkę akcyjną w T. i (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kosztami postępowania odwoławczego w całości i zasądza od nich na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. 3 600 (trzy tysiące sześćset) zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego, II. zasądza od (...) spółki akcyjnej w T. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28