Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-22, KIO 642/22

Sygn. akt: KIO 642/22 WYROK z dnia 22 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Izabela Niedziałek - Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07 marca 2022 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: S. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Usługi Leśne S. S.", Tree Company Sp. z o.o. (Bliska Wola Kolonia 3B, 97-330 Sulejów) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Piotrków (Łęczno 101, 97-330 Sulejów) przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: D. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D. B. Usługi Leśne, K. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K. B. Usługi Leśne, A. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A. B. Zakład Usług Leśnych, M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariwo Transport M. W. (Teklin 7, 97-532 Łęki Szlacheckie) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie i ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 117 ust. 4

1   -   oraz oświadczenie złożone w trybie art. 117 ust. 4 p.z.p. nie potwierdzają

2   -   Odwołujący zarzucił wówczas Zamawiającemu naruszenie art. 128 ust. 4 p.z.p. w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 p.z.p. poprzez dokonanie

3   -   przez posiadających je przedsiębiorców; oraz art. 128 ust 5 p.z.p. w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 p.z.p. poprzez dokonanie

+24 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28