Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-28, KIO 646/22

Sygn. akt: KIO 646/22 WYROK z dnia 28 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot Członkowie: Piotr Kozłowski Emil Kuriata Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinie, Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie unieważnienie czynności wezwania wykonawców wspólnie ubiegają- cych się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinie, Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 roku oraz dokonanie ponownej czynności wezwania wyżej wymienionych wykonawców do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wezwanie platforma skutek

1   -   przyczyn leżących po stronie Operatora Platformy i w związku z powyższym, nie można przyjąć, że wezwanie zostało skutecznie doręczone Odwołującemu. Odwołujący

2   -   przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP (zwanej dalej "Platformą") pod adresem: https://portal.smartpzp

3   -   Zamawiającego - prowadziłoby do najdalej idącego skutku w postaci odrzucenia oferty Odwołującego

+37 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28