[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Maksym Smorczewski Irmina Pawlik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2022 r. przez odwołującego Budimex S. A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, jednostka prowadząca postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przy udziale: - "Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR" Sp. z o. o. w Zawierciu, - POLAQUA Sp. z o. o. w Wólce Kozodawskiej, - konsorcjum Kobylarnia S. A. w Kobylarni i Mirbud S. A. w Skierniewicach, przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego Budimex S. A. w Warszawie i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) uiszczoną przez odwołującego Budimex S. A. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od odwołującego Budimex S. A. w Warszawie na rzecz ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kary umowne JEDZ

1   -   grudnia 2021 r.), 2) "omawiane kary umowne kwestionuje co do zasady i

2   -   kontraktu dotyczącego Hali Jaskółka naliczona kara umowna nie pełniła w żadnej mierze

3   -   z części III sekcji c JEDZ. Krótko zaznaczyć wypada, że kara umowna pełni wiele funkcji, w tym funkcję odszkodowawczą. Kara za zawinione nieterminowe realizowanie umowy

+112 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28