Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-10-01, KIO 2638/21

Sygn. akt: KIO 2638/21 WYROK z dnia 1 października 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 września 2021 r. odwołania wniesio- nego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 września 2021 r. przez wykonawcę ESKOM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pu- ławska 543 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ADT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35 i Ventus Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Swoboda 12 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2638/21 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę ESKOM IT spółka z ograniczoną od- powiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę ESKOM IT Spółka z ograniczoną ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28