Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-24, KIO 600/22

Sygn. akt: KIO 600/22 WYROK z dnia 24 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2022 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy: J. K. prowadzącego działalność pod firmą EFB Partner J. K. z siedzibą w Serocku zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w zakresie części 2 i 3 oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, którego oferta zawiera rażąco niską cenę; 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

Przykładowe fragmenty dla hasła udowodnienie kosztów sprzętu

1   -   tym zakresie; nie wyjaśniono dlaczego koszt funkcjonowania tożsamego sprzętu w części zadania 2 i

2   -   1) Dysponujemy odpowiednią ilością wydajnego sprzętu, który pozwala na obniżenie kosztów jego pracy, co znacząco wpłynęło

3   -   Zatrudnienie i praca osób oraz koszty sprzętu: pracownicy 75 000,00 PLN, sprzęt pogłębiarka 432 000,00 PLN, sprzęt lądowy oraz wodny 414 000,00 PLN; (b) koszty dojazdu, delegacji, przestojów 120 000

+72 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28