Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-11, KIO 506/22, KIO 507/22 premium

Sygn. akt KIO 506/22 KIO 507/22 WYROK z dnia 11 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Irmina Pawlik Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2022 r. przez: 1. wykonawcę B... Sp. z o.o., ul. (...), N. (sygn. akt KIO 506/22), 2. wykonawcę P. N.[1] prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: "N...", ul. (...), N. (sygn. akt KIO 507/22), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków przy udziale: 1. wykonawcy P... S.A., ul. (...), N. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 506/22 po stronie zamawiającego, 2. wykonawcy "J..." s.c., ul. (...), K. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 506/22 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołania. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę B... Sp. z o.o., ul. (...), N. (sygn. akt KIO 506/22) i wykonawcę P. N.[1] prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: "N...", ul. (...), N. (sygn. akt KIO 507/22) i: 2.1. zalicza w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła 108 ust 1 pkt5

1   -   o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty: 1. N...". W odpowiedzi na powyższe

2   -   o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty: 1. B... Sp. z o.o

3   -   o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp, przysługuje wykonawcy prawo

+82 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28