Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-12-10, XXIII Zs 107/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 107/21 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Aleksandra Komór || Protokolant: || Dominika Borden || po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w O. przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lipca 2021 r., sygn. akt KIO 1430/21 postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem postępowania skargowego. Aleksandra Komór Sygn. akt XXIII Zs 107/21 UZASADNIENIE (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. złożyła skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 1 lipca 2021 r. sygn. Akt KIO Przeciwnik skargi wniósł o oddalenie skargi, ewentualnie o jej odrzucenie z uwagi to, iż skarga została złożona gdy postępowanie o udzielenie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28