Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-25, XXIII Zs 88/21 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 88/21 POSTANOWIENIE Dnia 25 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Sylwia Paschke po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Zarządu Dróg Miasta K., odwołującego - przeciwnika skargi - (...) Spółki Akcyjnej w K. na skutek skargi (...) Spółki Akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 24 czerwca 2021 r., sygn. akt KIO 1404/21 na skutek cofnięcia skargi postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od skarżącego (...) Spółce Akcyjnej w W. na rzecz przeciwnika skargi - (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sędzia Sylwia Paschke...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28