Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-26, XXIII Zs 101/21 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 101/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Aleksandra Komór || Protokolant: || Sylwia Budek-Kudła || po rozpoznaniu w dniu 29 października 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiających: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w (...) spółki akcyjnej w W.; uczestników: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) spółki akcyjnej w W. na skutek skargi: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) A.S. w A. w Turcji; od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. akt KIO 1222/21 1. oddala skargę, 2. zasądza solidarnie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) A.S. w A. w Turcji na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w(...) spółki akcyjnej w W. 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Aleksandra Komór Sygn. Akt XXIII Zs 101/21 UZASADNIENIE (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz Miejskie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28