[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: KIO 556/22 KIO 586/22 WYROK z 16 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie 14 marca 2022 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 lutego 2022 r przez: 1. wykonawcę Bico Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KIO 556/22), 2. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. z siedzibą w Bilbao, HIQE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KIO 586/22), w prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie, przy udziale: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie i Promost Consulting Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 556/22 i KIO 586/22 po stronie zamawiającego, 2. wykonawcy Bico Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 586/22 po stronie odwołującego, 3. wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozacenowe kryteria oceny ofert roboty budowlane

1   -   2. powtórzenia czynności badania i oceny ofert, oraz uznania, że: a) oferta ZBM w zakresie kryterium "ocena doświadczenia Inżyniera lub Inspektora Nadzoru robót mostowych w zakresie nadzorowania robót budowlanych obiektów inżynierskich lub obiektów inżynieryjnych

2   -   2.4.1 SWZ wprowadził pozacenowe kryterium oceny ofert: "ocena doświadczenia Inżyniera lub Inspektora Nadzoru robót mostowych w zakresie nadzorowania robót budowlanych obiektów inżynierskich lub obiektów inżynieryjnych

3   -   16.2.4. W zakresie kryterium: 16.2.4.1 Dla części1: kryterium: "ocena doświadczenia Inżyniera lub Inspektora Nadzoru robót mostowych w zakresie nadzorowania robót budowlanych obiektów inżynierskich lub obiektów inżynieryjnych" oferta może uzyskać maksymalnie 15 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie

+131 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28