Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-18, KIO 542/22

Sygn. akt: KIO 542/22 WYROK z dnia 18 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2022 r. przez wykonawcę: Euro-Darmal Sp. z o.o., ul. Staszica 6, 58-400 Kamienna Góra w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Euro-Darmal Sp. z o.o., ul. Staszica 6, 58-400 Kamienna Góra, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Euro-Darmal Sp. z o.o., ul. Staszica 6, 58-400 Kamienna Góra tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od wykonawcy: Euro-Darmal Sp. z o.o., ul. Staszica 6, 58-400 Kamienna Góra na rzecz zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin stanowiącą uzasadnione koszty poniesione na wynagrodzenie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła treść zobowiązania podmiotu trzeciego

1   -   udziału w postępowaniu zostało złożone zobowiązanie pn. ,,Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy

2   -   wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, to zobowiązanie powinno zostać przekazane w oryginale

3   -   w postępowaniu''. 4) ponownego złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego tj. osoby p. T. K

+50 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28