Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-21, KIO 562/22

Sygn. akt: KIO 562/22 WYROK z dnia 21 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Katarzyna Odrzywolska Anna Osiecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2022 r. przez wykonawcę JL Sp. z o.o., Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 27, 18-421 Piątnica w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Legionowski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i stwierdza naruszenie przez zamawiającego przepisu art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. kosztami postępowania obciąża Powiat Legionowski i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.1. zasądza od Powiatu Legionowskiego na rzecz JL Sp. z o.o., Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 27, 18-421 Piątnica kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy ) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28