Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-10, KIO 436/22

Sygn. akt KIO 436/22 WYROK z dnia 10 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Ernest Klauziński Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2022 r. przez wykonawcę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "DROGPOL" Sp. z o.o. w Poraju w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: HUCZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Boronowie, GRAMAR sp. z o.o. w Lublińcu, ABRAMSS sp. z o.o. w Warszawie zgłaszających swoje przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "DROGPOL" Sp. z o.o. w Poraju i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "DROGPOL" Sp. z o.o. w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium

1   -   zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego

2   -   uznała, że konsorcjum prawidłowo wniosło wadium. Po pierwsze, oferta konsorcjum nie

3   -   nie wynika obowiązek dołączenia do wadium wnoszonego w formie gwarancji lub

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28