Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-20, KIO 3748/21, KIO 3758/21

Sygn. akt: KIO 3748/21 Sygn. akt: KIO 3758/21 WYROK z dnia 20 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Monika Kawa­ Ogorzałek Anna Kurowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021r. przez odwołujących: 1. JT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Płochocińska 111, 03­044 Warszawa) 2. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01­204 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ­SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mszczonowska 4 02­337 Warszawa), przy udziale wykonawców: w sprawie o sygn. akt: KIO 3748/21 A. "Stalprofil" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza); B. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa); C. PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa) - - zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, w sprawie o sygn. akt: KIO 3758/21 A. PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa) - zgłaszającego przystąpienie do ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium termin związania ofertą

1   -   Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium "niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia (...) upływu terminu związania ofertą". Jednocześnie, jak wynika z art

2   -   pkt 14 PZP obowiązek odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa

3   -   podobnie jak wykonawca Budimex) wniósł wadium w odpowiedniej wysokości, prawidłowej formie wraz z poprawnym uwzględnieniem terminu określonego dla terminu związania ofertą, a zatem oferta tego wykonawcy oparta na wskazanych

+116 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28