[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówWłodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy:Tadeusz Antoni Szymański Piotr Ryszard Kryn ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.01.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG Berliner Strasse 7d, 16727 Velten od oddalenia przez zamawiającego Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 protestu z dnia 21 grudnia 2005 r. orzeka: 1. Uwględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty Odwołującego się. 2. Kosztami postępowania obciąża Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2 948 zł 59 gr (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG Berliner Strasse 7d, 16727 Velten 2) dokonać wpłaty kwoty 6 741 zł 89 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przez Zarząd ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wgląd do ofert

1   -   z Wrocławia i zaniechał odrzucenia oferty Strabag Sp. z o.o. z Warszawy mimo zaistnienia do tego przesłanek. Zamawiający odpowiadając na

2   -   publicznych Zespół Arbitrów przychyla się do stanowiska Zamawiającego, że protest na

3   -   ustawy - Prawo zamówień publicznych bowiem wgląd do ofert Odwołujący miasł już 1.12

+9 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28