Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 2022-03-24, IV Ca 2220/20 premium

Sygn. akt IV Ca 2220/20 POSTANOWIENIE Dnia 24 marca 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział IV Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Ewa Kukiełka - Próchnicka po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania wykonawcy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa - 2 Regionalna (...) z siedzibą w W. oraz wykonawcy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 września 2020 r., sygn. akt KIO 1868/20 postanawia: odrzucić skargę. Ewa Kukiełka-Próchnicka IV Ca 2220/20 UZASADNIENIE (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. wniosła skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 września 2020 r., sygn. akt KIO 1868/21 wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 14 października 2020 roku wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych został oddalony (k. 185). Postanowienie zostało doręczone zawodowemu pełnomocnikowi skarżącej w dniu 3 listopada 2020 r. (k. 228). Zgodnie z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28