Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-04, KIO 3629/21

Sygn. akt: KIO 3629/21 WYROK z dnia 4 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę W... S.A. we W. w postępowaniu prowadzonym przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia F(1)... sp. z o.o. w W. oraz F(2)... sp. z o.o. w B., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę W... S.A. we W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę W... S.A. we W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy W... S.A. we W. na rzecz 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 256

1   -   uznał, że w kontekście regulacji art. 137 ust. 7 w zw. z art. 256 ustawy Pzp, nie można poprawić

2   -   zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp, czyli przed upływem

3   -   powinien unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Po otwarciu ofert, w kontekście regulacji art. 137 ust 7 w zw. art. 256 ustawy Pzp, nie można poprawić

+26 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28