Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-01, KIO 356/22

Sygn. akt: KIO 356/22 WYROK z dnia 1 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Bienias Członkowie: Anna Chudzik Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2022 r. przez wykonawcę Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie. przy udziale wykonawców: 1) Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 2) eB2B Service Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów: zaniechania wezwania wykonawcy Portal PZP Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentu JEDZ oraz zaniechania wezwania wykonawcy Portal PZP Sp. z o.o. do złożenia oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazuje Zamawiającemu: a) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła weryfikacja podpisu elektronicznego

1   -   zapewni m.in.: 2.7. Weryfikację podpisu elektronicznego złożonego na wszystkich dokumentach w

2   -   to, że zamawiający wymagał usługę weryfikacji podpisu elektronicznego, a nie usługę walidacji podpisu elektronicznego. Usługa weryfikacji podpisu elektronicznego, jak i usługa walidacji podpisu elektronicznego ma swoje umocowanie w rozporządzeniu

3   -   komponent jest zgodny w zakresie weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu

+32 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28