Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-02-23, KIO 290/22, KIO 291/22

Sygn. akt KIO 290/22 KIO 291/22 WYROK z dnia 23 lutego 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 i 18 lutego 2022 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 3 lutego 2022 r. przez wykonawcę CA Consulting Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, B. w dniu 3 lutego 2022 r. przez wykonawcę Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców: A. Softax R. S. Spółka jawna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 290/22 oraz KIO 291/22 po stronie zamawiającego, B. Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 290/22 po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze o sygn. akt KIO 290/22 w zakresie zarzutów numer 1, 2, 3, 4, 7 i 9 odwołania, 2. umarza postępowanie odwoławcze o sygn. akt KIO 291/22 w zakresie zarzutu numer 5 odwołania, 3. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 290/22 w zakresie zarzutu nr 8 odwołania i nakazuje Bankowi Gospodarstwa...

Przykładowe fragmenty dla hasła "zastrzeżenie " tajemnica "na wezwanie" "wraz z przekazaniem"

1   -   udowodnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z

2   -   Prowadzi to do wniosku, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nastąpiło w sposób nadprogramowy

3   -   zastrzeżone, a nie cały dokument. Zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa podlegają informacje, a nie

+109 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28