Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-09-29, KIO 2365/21, KIO 2368/21, KIO 2369/21

Sygn. akt: KIO 2365/21 KIO 2368/21 KIO 2369/21 WYROK z dnia 29 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Piotr Kozłowski Justyna Tomkowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 16 września 2021 r. i 24 września 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2021 roku przez: 1) wykonawcę Transgór spółkę akcyjną z siedzibą w Mysłowicach, sygn. akt KIO 2365/21; 2) wykonawcę Mobilis spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt KIO 2368/21; 3) A 21 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, sygn. akt KIO 2369/21; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, orzeka: sygn. akt KIO 2365/21 1. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutów wskazanych w pkt 1 litera a), pkt 2 i 3 petitum odwołania, wobec ich uwzględnienia przez Zamawiającego oraz co do zarzutu w pkt 1 litera b) petitum odwołania, wobec jego częściowego uwzględnienia przez Zamawiającego. 2. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu wskazanego w pkt 1 litera b) petitium odwołania, wobec jego wycofania w pozostałym zakresie, w jakim zarzut ten nie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28