[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2021

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Dziel, Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska,, Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2021 r. sprawy ze skargi Gminy Miasta K. na decyzję Zarządu Województwa Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie na realizację projektu wraz z odsetkami oddala skargę. UZASADNIENIE Gmina Miasto [...] zaskarżyła do sądu decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...], zawartej na realizację projektu pn. "Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta K. - etap II" w kwocie [...]zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi: od kwoty [...]zł - od 19 października 2015 r. (data przekazania środków) do dnia całkowitej zapłaty należności głównej; od kwoty [...]zł - od 5 maja 2016 r. (data przekazania środków) do dnia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28