[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Gdańsku – 2022

[sygnatura ukryta] - Postanowienie WSA w Gdańsku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasta P. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa [...] z dnia 20 września 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia i nałożenia korekty finansowej dotyczącej realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 postanawia: odrzucić skargę. UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem [...], reprezentowanym przez Zarząd Województwa [...] (dalej również jako instytucja zarządzająca"), a Gminą Miasta P. (dalej jako "beneficjent" lub "strona skarżąca") została zawarta umowa nr [...] o dofinansowanie zakupu przez Gminę Miasta P. instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci [...] w P. w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014 -2020 r. Określając prawa i obowiązki stron umowy wskazano, że na realizację wskazanej operacji beneficjentowi przyznano pomoc finansową w wysokości 108.150 zł, w tym w ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28