Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-02-25, KIO 338/22

Sygn. akt: KIO 338/22 WYROK z dnia 25 lutego 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 9 lutego 2022 r. przez wykonawcę M... Sp. z o. o. z siedzibą w S., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, przy udziale wykonawcy S... Sp. z o.o. z siedzibą w P., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu oznaczonego w odwołaniu nr 1 i 2 i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części 3 postępowania, odrzucenie oferty wykonawcy S... Sp. z o. o. z siedzibą w P. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża stosownie do wyniku postępowania w 2/3 Przystępującego S... Sp. z o. o. z siedzibą w P. oraz w 1/3 Odwołującego M... Sp. z o. o. z siedzibą w S. i: - zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną...

Przykładowe fragmenty dla hasła "koszt noclegu"

1   -   i pełnomocnika na rozprawę oraz koszty noclegu, a także kwotę 17 zł

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28