[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak SSN Roman Trzaskowski Protokolant Martyna Arcon-Jakubiak w sprawie z powództwa Gminy Z. przeciwko Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 29 lipca 2021 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt I ACa (...), oddala skargę kasacyjną i nie obciąża strony powodowej kosztami postępowania kasacyjnego na rzecz strony pozwanej. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 26 października 2017 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Gminy Z. (dalej: Gmina) skierowane przeciwko Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (dalej: BFG) o zapłatę 2.072.736,15 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty. Sąd ustalił, że po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Gmina Z. zawarła w dniu 28 grudnia 2012 r. ze (...) Bankiem (...) z siedzibą w W. (dalej: Bank) umowę na czas określony od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia 24 stycznia 2017 r., której przedmiotem było prowadzenie przez ten Bank na rzecz Gminy rachunków ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28