Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-02-11, KIO 230/22

Sygn. akt: KIO 230/22 WYROK z dnia 11 lutego 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Jolanta Markowska Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2022 r. przez Odwołującego Strabag sp. z o.o. (ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa) przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie po stronie Odwołującego: A. Trakcja S.A. (Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa) B. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. (ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice) C. PORR S.A. (ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa) D. TORPOL S.A. (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań) orzeka: 1) umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów opisanych w odwołaniu pod numerem I. 1-3 (str. 2), 2) oddala odwołanie w pozostałym zakresie tj. w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 439 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 58 kc w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) kosztami postępowania obciąża Odwołującego ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28