Przejdź do II-TOM-REKOMENDACJI-PREZESA-UZP-ZAMoWIENIA-PUBLICZNE-NA-SYSTEMY-INFORMATYCZNE.pdf

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY TOM II URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GRUDZIEŃ 2021 R. Spis treści I. WPROWADZENIE ................................................................................................................. 6 II. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ....................................................................................11 Rekomendacja ogólna nr 1: zamawiający powinien zbadać przedmiot zamówienia pod kątem zasadności podziału zamówienia na części .............................................................................11 Rekomendacja szczegółowa nr 1.1: zamawiający jest zobowiązany ustalić, czy zamówienie składa się z możliwych do wydzielenia części ......................................................................12 Rekomendacja ogólna nr 2: zamawiający powinien podzielić zamówienie na części, gdy zamówienie składa się z możliwych do wydzielenia części i nie zachodzą podstawy do zrezygnowania z podziału na części .......................................................................................12 Rekomendacja szczegółowa nr 2.1: zamawiający powinien ustalić odpowiedni poziom szczegółowości podziału na części......................................................................................12 Rekomendacja szczegółowa nr 2.2: zamawiający może zastosować instytucję umowy ramowej .........................................................................................................................................12 Zagadnienie nr 2.1: zamawiający powinien dokonać weryfikacji istnienia uzasadnionych podstaw łączenia różnych typów dostaw i usług informatycznych w jednym postępowaniu ...................13 Rekomendacja ogólna nr 3: zamawiający powinien opisać powody braku podziału zamówienia na części w dokumentach zamówienia ........................................................................................13 Rekomendacja szczegółowa nr 3.1: zamawiający powinien...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28