Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-25, KIO 80/22

Sygn. akt: KIO 80/22 WYROK z dnia 25 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa, przy udziale wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu ujawnienie złożonych przez Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokumentów: − wykazu dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznika nr 1A do SWZ - załącznika do Formularza Oferty) w zakresie informacji zawartych w kolumnie "wskazanie wdrożenia serwisu internetowego wraz z warstwą zarządzania, zintegrowanego - zgodnie z modelem usługowym SOA z wykorzystaniem mikroserwisów - z co najmniej dwoma innymi systemami informatycznymi (przy czym każdy autorstwa innego podmiotu trzeciego)" oraz "wskazanie zamówienia polegającego na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podkupywanie

1   -   znaczenia z punktu widzenia możliwości podkupywania czy tez pozyskiwania takich osób

2   -   Integrated Solutions na możliwość przejmowania/podkupywania specjalistów przez konkurencję, to wyłącznie

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28