Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-25, KIO 80/22

Sygn. akt: KIO 80/22 WYROK z dnia 25 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa, przy udziale wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu ujawnienie złożonych przez Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokumentów: − wykazu dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznika nr 1A do SWZ - załącznika do Formularza Oferty) w zakresie informacji zawartych w kolumnie "wskazanie wdrożenia serwisu internetowego wraz z warstwą zarządzania, zintegrowanego - zgodnie z modelem usługowym SOA z wykorzystaniem mikroserwisów - z co najmniej dwoma innymi systemami informatycznymi (przy czym każdy autorstwa innego podmiotu trzeciego)" oraz "wskazanie zamówienia polegającego na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28