Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-24, KIO 49/22

Sygn. akt: KIO 49/22 WYROK z dnia 24 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Justyna Tomkowska Maksym Smorczewski Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 stycznia 2022 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 7 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Trak- cja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 100 II p. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsor- cjum Firm: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Agad spółka z ograniczoną od- powiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Chrzanowskiego 23b i A. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo-Handlowa ACS A. G. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrzanowskiego 25 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 49/22 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła res iudicata

1   -   i zakres związania wyrokiem oraz res iudicata. Podkreślił ponow- nie, że o

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28