Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-19, KIO 12/22

Sygn. akt: KIO 12/22 WYROK z dnia 19 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 17 stycznia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez wykonawcę M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi M. K., Cekcyn, w postępowaniu prowadzonym przez Nadleśnictwo Trzebciny, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: (i) unieważnić czynność odrzucenia oferty wykonawcy M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi M. K., Cekcyn w części II, IV, VI, VII, IX, X, XII, HARW1, HARW2 zamówienia; (ii) powtórzyć czynności badania i oceny ofert dla w/w części z uwzględnieniem oferty wykonawcy M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi M. K., Cekcyn. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Nadleśnictwo Trzebciny i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi M. K., Cekcyn tytułem wpisu od odwołania. 2.2 zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła konsorcjum

1   -   VII Zamawiający dokonał wyboru oferty Konsorcjum Zakładu Usług Leśnych D. J

2   -   VII Zamawiający dokonał wyboru oferty Konsorcjum Zakładu Usług Leśnych D. J

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28