Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-17, KIO 3482/21

Sygn. akt: KIO 3482/21 WYROK z dnia 17 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Ernest Klauziński Małgorzata Matecka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez odwołującego Ever Cleaning Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Praxima Krakpol Sp. z o. o. w Trzebini i Impel Facility Services Sp. z o. o. we Wrocławiu przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie odrzucenia oferty odwołującego oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Warszawie i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez odwołującego Ever Cleaning Sp. z o. o. w Warszawie tytułem...

Przykładowe fragmenty dla hasła Żeglugi Powietrznej

1   -   odwoławczego obciąża zamawiającego Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Warszawie i: 2.1

2   -   zasądza od zamawiającego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie na rzecz odwołującego

3   -   3482/21 Zamawiający - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8, 02-147

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28