Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-10, KIO 2864/21, KIO 2872/21

Sygn. akt: KIO 2864/21, KIO 2872/21 WYROK z dnia 10 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Członkowie: Aleksandra Patyk Irmina Pawlik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2021 r., 11 listopada 2021 r., 26 listopada 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r. r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 września 2021 r. przez: A. wykonawcę ARRIVA RP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (sygn. akt: KIO 2864/21), B. wykonawcę POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 2872/21), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo Kujawsko-Pomorskie przy udziale wykonawcy ARRIVA RP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 2872/21 po stronie Odwołującego orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze o sygn. akt KIO 2864/21 w zakresie zarzutów podniesionych w punktach: II.1.d) w części dotyczącej formy przekazania, wysokości czynszu dzierżawnego oraz amortyzacji, II.1.f ) w części dotyczącej klimatyzacji; II.1.o); II.6.a) w związku z ich ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 256 pzp

1   -   zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256. Oznacza to, że w przypadkach określonych w art. 137 ust. 7 PZP prawo Zamawiającego do unieważnienia postępowania

2   -   udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 256 PZP, przeradza się w obowiązek Zamawiającego

3   -   prowadzonego postępowania odwoławczego na podstawie art. 256 w zw. z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia

+192 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28