[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2022

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska Sędziowie Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), Sędzia WSA Joanna Wojciechowska po rozpoznaniu w Wydziale II w trybie uproszczonym w dniu 13 stycznia 2022 r. sprawy ze skargi P. B. "C." S. z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na decyzję S. T. B. S. S. z ograniczoną odpowiedzialnością w S. z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję S. T. B. S. S. z ograniczoną odpowiedzialnością w S. z dnia 2 sierpnia 2021 r., nr [...], II. zasądza od S. T. B. S. S. z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz P. B. "C." S. z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę [...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE Przedsiębiorstwo Budowlane "C. " spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wyniosła do sądu skargę na decyzję S. T. B. S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (dalej: "STBS") z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] utrzymującą własną decyzję z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Zaskarżone decyzje zostały wydane w następującym ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28