[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gdańsku – 2022

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Gdańsku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Magdalena Dobek-Rak Sędziowie: sędzia WSA Diana Trzcińska Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (spr.) po rozpoznaniu w Gdańsku w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lutego 2022 r. sprawy ze skargi Sieci A z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 lipca 2021 r., nr [...] w sprawie udostepnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej Sieci A z siedzibą w W. kwotę 200,00 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Skarga A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 9 lipca 2021 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z 9 listopada 2020 r. o odmowie udostępnienia informacji publicznej została wniesiona w następującym stanie sprawy: W dniu 16 stycznia 2020 r. A. złożyło za pośrednictwem ePUAP wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia skanu umowy zawartej w dniu 11 października 2018 r. pomiędzy Prezydentem Miasta, a B. (dalej wykonawca) obejmującej budowę parkingów przy [..] (dalej: umowa). W dniu 29...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28